Oczyszczalnia ścieków "CZAJKA"

Nasza firma zrealizowała w latach 2009-2012r. roboty budowlane  na terenie Oczyszczalni ,,Czajka”, w Warszawie w zakresie dostawy, montażu, uruchomienie i udziału w rozruchu urządzeń węzła dystrybucji  ciepła oraz wykonania instalacji elektrycznych na obiektach technologicznych. 

 Zakres wykonanych prac:

1.  Węzeł dystrybucji ciepła dla oddziału obróbki osadu, w skład którego wchodziły:

Układ  stabilizacji osadu dla nowych  Wydzielonych Komór Fermentacyjnych .
Układ chłodzenia i odzysku ciepła z 4 generatorów prądotwórczych o  mocy 5.89 MW.
Układ dystrybucji ciepła z kotłowni gazowej, ze spalarni osadu i chłodzenia generatorów prądotwórczych .
Projekt elektryczny  i AKPiA dla ww zadań.
Instalacje  elektryczne i AKPiA oraz oprogramowanie systemu sterowania pracą poszczególnych urządzeń w węźle dystrybucji ciepła  do współpracy z  systemem SCADA dla  O.Ś. CZAJKA w Warszawie.

 2.  Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem i bezpośrednim ich sąsiedztwie, przy instalacjach biogazu:

Okablowanie kolumn odpieniających biogaz z Wydzielonych Kolumn Fermentacyjnych (WKF).
Okablowanie zbiornika biogazu .
Okablowanie pochodni biogazu
Okablowanie studni drenażowej  dla instalacji biogazu.