Wiśniowy Business Garden w Warszawie

 Nasza firma wykonała 2 duże węzły cieple: ECWST-720/500/990/90 i ECCT-460/700/60 zasilające dwa pierwsze budynki postawione w ramach zadania Wisniowy Business Garden  na rogu ul. Zwirki i Wigury oraz ul. 1 Sierpnia w Warszawie.