ECWS - dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie szeregowo-równoległym

Charakterystyka

 • Jest to dwufunkcyjny węzeł cieplny pracujący w układzie szeregowo-równoległego połączenia układu centralnego ogrzewania z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej. W układzie klasycznym woda sieciowa z wymiennika c.o. kierowana jest na wymiennik I st. c.w., a zawór regulacyjny c.w. zamontowany jest na wyjściu z wymiennika II st. c.w. W przypadku dużej dysproporcji mocy c.o. i c.w. grozi to przegrzewaniem c.w. już na wymienniku I st. Należy wówczas zastosować regulację I (zawór 3-drogowy) i II stopnia c.w. lub zawór ograniczający przepływ wody sieciowej z c.o. na I st. c.w. 
 • Wyposażenie standardowe:
 • płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią dla obiegów c.o. i c.w.u
 • układ automatycznej regulacji węzła oparty o regulator pogodowy
 • pompa obiegowa c.o. z regulacją obrotów w funkcji różnicy ciśnienia
 • układ uzupełniania zładu
 • filtry siatkowe po stronie pierwotnej i wtórnej
 • armatura odcinająca odpowiednio:
 • po stronie pierwotnej - zawory kulowe spawalne
 • po stronie instalacji - zawory kulowe gwintowane lub przepustnice międzykołnierzowe dla średnic powyżej DN65
 • manometry tarczowe wyposażone w kurki manometryczne
 • termometry tarczowe
   

Wyposażenie opcjonalne:

 • wymienniki płytowe skręcane lub wymienniki płaszczowo-rurowe typu JAD na dowolnym z obiegów;
 • regulator różnicy ciśnienia ewentualnie regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem lub regulacją przepływu;
 • opomiarowanie zużycia ciepła wspólne lub niezależne dla każdeg
 • zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem max. temperatury roboczej - funkcja STB i STW (szczególnie istotne przy instalacjach wykonanych z tworzyw sztucznych);
 • automatyczne uzupełnianie zładu;
 • zastosowanie odmulaczy lub filtroodmulników w węźle
 • przystosowanie węzła do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoring pracy węzła przez Internet;
 • stabilizator lub zasobnik ciepłej wody;
 • stacja uzdatniania wody do uzupełnienia zładu;
 • układ ochrony instalacji grzewczej przed korozją.