Konstruktorska Business Center w Warszawie

Kilka zdjęć z wykonanych przez naszą firmę węzłów cieplnych w obiekcie Konstruktorska Business Center w Warszawie. Łączna moc węzłów wynosi ok. 6 MW. Zakres robót obejmował również wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.