IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW

Firma ELEKTROTERMEX, jeden z wiodących producentów węzłów cieplnych, produkuje również otuliny termoizolacyjne ETX-PUR w łubkach ze sztywnej pianki poliuretanowej z blachą ocynkowaną, aluminiową i w płaszczu z folii „Izofrex” do stosowania na napowietrznych rurociągach sieci cieplnych o średnicy od 15 do 1600 mm.
Posiadamy izolację na systemie, w którym środkiem spieniającym jest mieszanina gazów pentafluorobutanu / heptafluoropropanu. Z wiekiem współczynnik λ tego systemu nie spada tak znacząco jak w systemach spienianych CO2. Aby w pełni zachować wiele tak ważnych parametrów potrzebnych do prawidłowego wypienienia poliuretanu, spieniany jest on przez nas na nowej średniociśnieniowej maszynie, która pozwala nam kontrolować następujące właściwości:

 

  • automatyczny dozownik z programami dla typowych średnic, który komputerowo odmierza i wstrzykuje potrzebną dawkę piany
  • stałe utrzymanie wysokiego ciśnienia podczas procesu spieniania,
  • ciągła gotowość spieniania, gdyż przy zamkniętej głowicy składniki piany bezciśnieniowo są w ciągłym obiegu między głowicą maszyny a zbiornikami z poliuretanem - funkcja recycle
  • odpowiednia temperatura surowca zarówno w zbiornikach jak i w wężach, które są podgrzewane,
  • elektryczne mieszadła w zbiorniku poliolu i izocjanianu
  • płynna regulacja stosunku mieszania komponentów jak i wydajności,
  • szereg parametrów ustawianych i wyświetlanych na panelu sterowania,
  • eksploatacja bez konieczności wewnętrznego płukania, maszyna po każdym odstrzale samoczynnie jest czyszczona sprężonym powietrzem.

 

Dzięki spełnieniu tak wielu rygorystycznych warunków procesu spieniania mamy pewność iż dostarczone do naszych Klientów izolacje są wysokiej jakości i spełniają wszelkie normy dopuszczające je do obrotu na rynku polskim. Wszystkie materiały jak również i same otuliny posiadają stosowne Aprobaty techniczne, Atesty higieniczne oraz mają Atest na samogaśnięcie wydany przez Zakład Badań Ogniowych warszawskiego ITB.