Informacje kontaktowe

ELEKTROTERMEX Sp z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Bohaterów Westerplatte 5
etx@etx.pl

Sprawdź jak do nas dojechać

 

Kontakt:
tel. (29) 760 43 00
 

 

 

 

 Numery bezpośrednie:
Dział Logistyki (29) 766 32 71 do 73
Dział Marketingu: (29) 760 43 00 w. 153, 159
Dział Produkcji: (29) 766 32 70
Dział Realizacji: (29) 760 43 00 w. 156, 157
Dział Techniczny: (29) 766 32 61, 63, 64
Księgowość i Kadry: (29) 760 43 00 w. 154, 155
Dział Instalacji: (29) 760 43 00 w. 109, 110, 111


Dział Serwisu: (29) 766 32 75, 76      

serwis@etx.pl

 

Przedstawiciele:

Warszawa i okolice:

Adres biura: Warszawa, ul. Opoczyńska 12 m.11

Arkadiusz Popecki

796 797 148

arkadiusz.popecki@etx.pl 

 

 

Górny Śląsk

Grzegorz Ster
796 797 912
grzegorz.ster@etx.pl

 

Trójmiasto i wybrzeże

Krzysztof Grecki,

605 662 517
krzysztof.grecki@etx.pl

 

Piotr Kupidura

796 807 707

piotr.kupidura@etx.pl

 

 

Łódzkie i Kujawsko-Pomorskie

Jakub Mordalski

796 797 932

jakub.mordalski@etx.pl

 

Podkarpacie i Lubelszczyzna

Mariusz Majgier
796 797 933
majgier@etx.pl

 

 

 

 

 

Dolny Śląsk, Opolskie i Lubuskie

Piotr Krukierek
796 796 146
piotr.krukierek@etx.pl

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1.    administratorem danych osobowych Klientów jest Elektrotermex sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, adres: ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka;
2.    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
4.    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5.    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1.    Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2.    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4.    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Napisz do nas