OPIS TECHNICZNY ZESPOLONEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ETX-PUR – W PŁASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Jeden metr izolacji składa się z 2 segmentów z czego segment górny – zabezpiecza wierzchnią część rurociągu w połowie obwodu i składa się z następujących elementów:
  1. płaszcza z blachy (rodzaj blachy i grubość zależnie od rodzaju izolacji) połączonego na stałe konstrukcyjnie z izolacją(wtopienie kotwień), przy czym osłona metalowa płaszcza izolacji zachodzi okapowo na część dolną.
  2. w miejscach kotwień występuje celowa perforacja blachy osłonowej na obwodzie, dokładnie pod opaskami  zaciskowymi, montowanymi na całej długości rurociągu z tego samego rodzaju blachy co płaszcz osłonowy.
  3. warstwy sztywnej izolacji ze spienionego poliuretanu, której wyprofilowane krawędzie (boczne i czołowe) tworzą spasowane “zamki” celem uniknięcia mostków termicznych.
  4. wewnętrzne płaszczyzny izolacji są dodatkowo zabezpieczone welonem z włókna szklanego grubości 3 mm, który przejmuje pierwszą falę uderzenia ciepła z rurociągu i chroni piankę przed stopieniem się i nadmiernymi skokami temperatur jakie często występują na rurociągach.
 
Grubość izolacji wyliczona jest zgodnie z normą PN-B-02421 i zależna jest od temperatury czynnika grzejnego i średnicy rurociągu.
 
Segment dolny – zabezpiecza spodnią część rurociągu w połowie obwodu, a jego budowa jest analogiczna do segmentu górnego. Połączenia czołowe segmentów na obwodach zewnętrznych izolacji, po wypienieniu styków zabezpieczone są zaciskowo opaskami z tego samego rodzaju blachy co płaszcz osłonowy.
 
Płaszcze części górnej i dolnej, a także opaski łączone są za pomocą nitów zrywalnych i tworzą zamkniętą osłonę izolacji.
 
Kolana i łuki segmentowe montowane są na matach z wełny mineralnej. Styki kolan i łuków segmentowych izolacji spajane są pianką poliuretanową na miejscu budowy, pod osłoną z elementów blachy precyzyjnie spasowanych i łączonych nitami zrywalnymi.
 
Demontaż 1 metra zespolonej izolacji polega na ścięciu (przewierceniu) nitów z dwóch sztuk opasek i dwóch łączeń poziomych na płaszczach z obu stron izolacji.
Prawidłowo przeprowadzony demontaż elementów pozwala na odzyskanie 100% zdejmowanej na danym odcinku izolacji.
Próba wyrwania płaszcza osłonowego z warstwy izolacyjnej, powoduje uszkodzenia mechaniczne blachy, spowodowane koniecznością użycia bardzo dużej siły, a bezcelowość kradzieży ujawnia perforacja obwodowa płaszcza osłonowego pod opaskami, wtórne więc wykorzystanie zerwanej blachy jest praktycznie niemożliwe.
 
Wewnętrzna średnica zespolonej izolacji jest zawsze większa od zewnętrznej średnicy danego rurociągu o 10 do 20 mm, co pozwala zachować niezależność konstrukcyjną izolacji względem naprężeń termicznych ciepłociągu i przemieszczeń (ruchów własnych) jakie występują podczas cyklu grzewczego. Wyżej opisana niezależność konstrukcyjna, pozwala na przesuwanie całych odcinków izolacji montowanych na wysokich estakadach, nad wszelkiego rodzaju przejściami i przejazdami.
 
Całość izolacji łącznie z płaszczem osłonowym wykazuje zwiększoną wytrzymałość mechaniczną na rozerwanie, a jej budowa stanowi jednorodny monolit.
 
Na wszystkie materiały składowe jak i samą izolację, posiadamy niezbędne atesty jakościowe, aprobaty oraz świadectwa higieny.
 
Nr aprobaty na stosowane otuliny izolacyjne: AT-15-7501/2007.