PARAMETRY TECHNICZNE

Zgodnie z „Badaniem otulin izolacyjnych produkcji ELEKTROTERMEX” wykonanym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC Warszawa i Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7501/2007:

 

Własności techniczne
Wymagania
Metoda badania wg
 Współczynnik przewodzenia ciepła λ
  0,0262 W/mK
 PN-EN-ISO 8497:1999
 Gęstość pozorna pianki
 45 – 50 kg/m3
 PN-EN ISO 845:1998; PN-EN 13467:2002; PN-EN
 1602+AC:1999 13467pr PN-EN 13467
 Wytrzymałość na ściskanie w kierunku
 promieniowym (przy 10% odkształceniu)
 ≥ 250 kPa
 PN-93/C-89071; PN-EN 826:1998; ISO 844:1978
 Chłonność wody (po gotowaniu)
 ≤ 10%
 PN-EN 253:2005
 Zawartość porów zamkniętych
 ≥ 88%
 PN-ISO 4590:1996
 Klasyfikacja ogniowa
 nierozprzestrzeniające
  ognia
 PN-B-02873:1996
 Płaszcz ochronny:
 
 
 Blacha oc. - grubość
 0,55 mm
 PN-81/H-92125
 Zawartość cynku
 275 g/m2
 PN-81/H-92125
 Folia IZOFREX - grubość
 3 mm
 PN-81/H-92125