O FIRMIE

O firmie

 

Firma ELEKTROTERMEX została założona w 1988 roku. Od początku istnienia do chwili obecnej jest w 100% firmą o kapitale polskim. Działalność rynkowa ukierunkowana została na usługi z zakresu ciepłownictwa. Jako pierwsi w kraju rozpoczęliśmy produkcję kompaktowych węzłów cieplnych. Zostały one bardzo dobrze przyjęte, wyrazem czego były medale i dyplomy na targach i wystawach branżowych. Przyjęcie tego kierunku rozwoju dało efekt w postaci rozszerzenia kręgu klientów i rynków zbytu na całą Polskę oraz ustaliło pozycję firmy wśród wiodących producentów węzłów cieplnych w kraju. 

 

Podstawowe dane:

Roczna sprzedaż - ponad 60 mln PLN,  zatrudnienie - 132 osóby.

Ilość wyprodukowanych węzłów - ponad 17 000 sztuk (jedno, dwu i wielofunkcyjnych).

Łączna moc dostarczonych węzłów – ponad 5 300 MW.