O FIRMIE

O firmie

 

Firma ELEKTROTERMEX została założona w 1988 roku. Od początku istnienia do chwili obecnej jest w 100% firmą o kapitale polskim. Działalność rynkowa ukierunkowana została na usługi z zakresu ciepłownictwa. Jako pierwsi w kraju rozpoczęliśmy produkcję kompaktowych węzłów cieplnych. Zostały one bardzo dobrze przyjęte, wyrazem czego były medale i dyplomy na targach i wystawach branżowych. Przyjęcie tego kierunku rozwoju dało efekt w postaci rozszerzenia kręgu klientów i rynków zbytu na całą Polskę oraz ustaliło pozycję firmy wśród wiodących producentów węzłów cieplnych w kraju. 

 

Podstawowe dane:

Roczna sprzedaż - ponad 60 mln PLN,  zatrudnienie - 145 osób.

Ilość wyprodukowanych węzłów - ponad 11 000 sztuk (w rozbiciu na kolejne lata przedstawiamy na wykresie obok).

Należy zaznaczyć, iż w naszych zestawieniach tak samo traktujemy mały węzeł cieplny do domu jednorodzinnego jak i kilkumegawatową, wielofunkcyjną stację cieplną.